Туслах цэс

Болор алдаа шалгуур

Болор дурангаар шалгав

"Болор дурангаар шалгав." үйлчилгээний тухай

Тус үйлчилгээг бид хэвлэл мэдээллийн салбарт нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Цахим мэдээний сайтууд алдаатай мэдээлэл их оруулдаг бөгөөд энэ нь нийгэмд асар сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс вэб сайтуудын олон нийтэд хүргэх мэдээллийг Болор дурангаар шалгаж оруулдаг бөгөөд хянадаг механизмыг бүрдүүлэхээр бид шамдан ажиллаж байна.